BTG Holding - spoločnosť s medzinárodným pôsobením v oblasti energetiky

BTG Holding, s.r.o. je moderná, dynamicky sa rozvíjajúca inžiniersko-dodávateľská spoločnosť s excelentným zázemím a rešpektovanou históriou. Môže sa pýšiť aktívnou medzinárodnou pôsobnosťou v oblasti energetiky. Svoje poslanie spoločnosť vníma veľmi zodpovedne a je ním snaha podieľať sa na kontinuálnom raste kvality práve v tak citlivej oblasti, akou je energetika. Pri plnení svojej misie kladie dôraz na bezpečnosť, spoľahlivosť, efektívnosť a zlepšenie dopadov na životné prostredie.

Skupina BTG sa zamerieva na projekty hlavne v oblastiach

 • Klasická energetika
 • Paroplynové cykly
 • Spaľovanie biomasy
 • Malé vodné elektrárne
 • Výstavba pivovarov

Pre ich úspešnú realizáciu je priravená zaistiť následujúce služby a činnosti

 • Inženierske a projekčné práce
 • Rekonštrukcie a modernizácia
 • Poradenstvo a konzultácie
 • Funkčné celky a dodávky na kľúč
 • Vlastná výroba (časti kotlov)
 • Záručný a pozáručný servis

Výroba

vyroba Spoločnosť BTG Boilers so svojími výrobnými kapacitami, ktoré sa rozprestierajú neďaleko Brna, naväzuje na tradíciu výroby kotlových částí v tomto regióne. Spoločnosť zamestnáva pracovníkov s dlhoročnými skúsenosťami v obore a ponúka kompletný a dokonalý servis od návrhu až po dodanie finálneho výrobku, prípadne uvedenie do prevádzky daného technologického celku.

Vietnam

vietnam Spoločnosť BTG Holding obdržala ako
1.spoločnosť zo strednej európy investičný certifikát na výstavbu priemyselného parku v Lac Thinh na rozlohe 220 ha v provincii Hoa Binh a  vytvoriť tak podmienky pre výstavbu nových závodov s lukratívnou produkciou výrobkov a tovarov.

Pivovar

pivovar Pivovar „Czech Beer Brewery“ bude súčasťou industrálnej zóny Lac Thinh v provincii Hoa Binh neďaleko Hanoje. Technológie bude postavená na varení českého piva - spodne kvasený ležiak. Plánovaná doba výstavby je 18 mesiacov s predpokladaným termínom zahájenia v 1Q 2013. Pivovar sa s ročnou produkciou 1,9 mil. hl piva zaradí medzi nejvačšie pivovary vo Vietname.

BTG Holding s.r.o.

Ľubochnianska 9
831 04 Bratislava
Slovakia

Tel.: +421 914 349 017
E-mail: btg@btg-holding.com
www.btg-holding.com

Členovia holdingu

© 2012 BTG Holding s.r.o | Design and realization by Best Event s.r.o.